Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd

Lleihau effaith newid yn yr hinsawdd yn Drefynwy

Sut Dechreuon Ni

In response to Monmouth Town Council declaring a Climate Emergency, ACE Monmouth was set up in May 2019 with support from the Town Council.  It attracted a large and enthusiastic group of local residents to take Action on the Climate Emergency – us!  

ACE Monmouth has now become a Community Group with a constitution. We are a not-for-profit organisation and all our members provide their time and effort free of charge. 

Pwy Ydym Ni

Rydym yn grŵp o drigolion Trefynwy sydd am weithredu i osgoi canlyniadau newid yn yr hinsawdd a lleihau ôl troed carbon Trefynwy. Dewch i ymuno â ni! Mae gennym bedwar prosiect. 

Os nad yw'r rhain yn cwrdd â'ch diddordebau, cysylltwch â ni beth bynnag gan ein bod yn gweithio gyda grwpiau lleol eraill fel Trawsnewid Trefynwy, ysgolion lleol ac ati. Mae llawer i'w wneud, a llawer o gyfleoedd i chi gymryd rhan. 

Open to all residents of any age from Monmouth and surrounding areas.  Please complete the get involved form a dywedwch wrthym beth hoffech chi fod yn rhan ohono. 

Diwrnod y Ddaear 2021

Earth Day was started in 1970 by EarthDay.org whose mission is to diversify, educate and activate the environmental movement worldwide.  We chose Earth Day (22 April 2021) to launch the Action on Climate Emergency Monmouth website to show that every one of us needs a healthy Earth to support our jobs, livelihoods, health and survival, and happiness. A healthy planet is not an option — it is a necessity.

Ein Prosiectau

Yng nghyfarfod cyhoeddus cyntaf Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd Trefynwy cawsom sesiwn chwilota'r ymennydd i gasglu syniadau ar sut yr hoffai’r preswylwyr wneud gwahaniaeth. 

O'r syniadau hyn, gwnaethom ddewis pedwar - Mannau Gwyrdd, Trefynwy Beic-Gyfeillgar, Gŵyl Dyfodol Hinsawdd, a Chaffi Trwsio. Mae pob un o'r prosiectau hyn wedi arwain at fentrau pellach - darganfyddwch fwy isod.

meadow tree

Ein Mannau Gwyrdd

Mae mannau gwyrdd lleol yn creu cyfleoedd i blannu mwy o goed a blodau gwyllt. Ers i newid yn yr hinsawdd gael effaith ddifrifol ar fioamrywiaeth rydym am amddiffyn y bywyd gwyllt sy'n rhannu’n hamgylchedd.

bicycles

Trefynwy Beic-Gyfeillgar

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo a galluogi beicio fel dewis cyntaf ar gyfer siwrneiau byr. Ac annog mwy o bobl i fwynhau’r cyfleoedd i feicio yn Nyffryn Gwy a’r cyffiniau.

cotton reels

Caffi Trwsio

Yng Nghaffi Trwsio Trefynwy mae gwirfoddolwyr yn trwsio eitemau cartref am ddim er mwyn lleihau gwastraff, dysgu sgiliau a dod â'r gymuned ynghyd - atgyweirio eitemau fel tostwyr, tegelli, sugnwyr llwch, jîns, bagiau, crysau, teganau, addurniadau a beiciau.

earth from space

Gŵyl Dyfodol Hinsawdd

A festival first held in September 2021 to inform and encourage residents on the impact of climate change and the many ways that they can reduce their carbon footprint.