Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd

Lleihau effaith newid yn yr hinsawdd yn Drefynwy

Sut Dechreuon Ni

Monmouth Town Council

In response to Monmouth Town Council declaring a Climate Emergency, ACE Monmouth was set up in May 2019 with support from the Town Council. It attracted a large and enthusiastic group of local residents to take Action on the Climate Emergency - us! We have now entered a partnership agreement with the Town Council and they are generously providing us with funds over the next three years.

Pwy Ydym Ni

ACE Monmouth is a Community Group with a constitution. We are a not-for-profit organisation and all our members provide their time and effort free of charge. 

We are all Monmouth residents who want action to avert the consequences of climate change and reduce Monmouth’s carbon footprint.  Please come and join us!  There is much to do, and many opportunities for you to participate. 

Open to all residents of any age from Monmouth and surrounding areas.  Please complete the get involved form a dywedwch wrthym beth hoffech chi fod yn rhan ohono. 

Ein Prosiectau

Yng nghyfarfod cyhoeddus cyntaf Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd Trefynwy cawsom sesiwn chwilota'r ymennydd i gasglu syniadau ar sut yr hoffai’r preswylwyr wneud gwahaniaeth. 

O'r syniadau hyn, gwnaethom ddewis pedwar - Mannau Gwyrdd, Trefynwy Beic-Gyfeillgar, Gŵyl Dyfodol Hinsawdd, a Chaffi Trwsio. Mae pob un o'r prosiectau hyn wedi arwain at fentrau pellach - darganfyddwch fwy isod.

meadow tree

Ein Mannau Gwyrdd

Mae mannau gwyrdd lleol yn creu cyfleoedd i blannu mwy o goed a blodau gwyllt. Ers i newid yn yr hinsawdd gael effaith ddifrifol ar fioamrywiaeth rydym am amddiffyn y bywyd gwyllt sy'n rhannu’n hamgylchedd.

bicycles

Trefynwy Beic-Gyfeillgar

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo a galluogi beicio fel dewis cyntaf ar gyfer siwrneiau byr. Ac annog mwy o bobl i fwynhau’r cyfleoedd i feicio yn Nyffryn Gwy a’r cyffiniau.

cotton reels

Caffi Trwsio

Yng Nghaffi Trwsio Trefynwy mae gwirfoddolwyr yn trwsio eitemau cartref am ddim er mwyn lleihau gwastraff, dysgu sgiliau a dod â'r gymuned ynghyd - atgyweirio eitemau fel tostwyr, tegelli, sugnwyr llwch, jîns, bagiau, crysau, teganau, addurniadau a beiciau.

earth from space

Gŵyl Dyfodol Hinsawdd

A festival first held in September 2021 to inform and encourage residents on the impact of climate change and the many ways that they can reduce their carbon footprint.