Beictown

Dathlu pŵer pedal yn Nhrefynwy

Beictown 2021

Ers dechrau'r pandemig rydym wedi gweld diddordeb o’r newydd mewn beicio – gyda mwy o bobl yn cymudo i'r gwaith, yr ysgol ac i siopa.

Er mwyn annog mwy o bobl i feicio, cynhaliodd Beic-Gyfeillgar ddigwyddiad llwyddiannus iawn yn Nhrefynwy ddydd Sul 27 Mehefin.

Hoffem ddiolch i Rachel Lilly am ganiatáu inni ddefnyddio ei ffotograffau hyfryd.

Taith Feicio Fintej

Ddydd Sul 27 teithiodd grŵp o feicwyr hapus ar hyd stryd fawr Trefynwy i gymeradwyaeth y cyhoedd.
Roedd yr Honeysuckle Vintage Ride yn olygfa wirioneddol wych, gyda phob math o feiciau a gwisgoedd fintej. Wedi’r cyfan - chewch chi ddim cyfle bob dydd i wisgo eich clôs pen-glin brethyn neu gyfuniad o ffrog a band pen o’r 50au.
Rhoddwyd y gwobrau i’r gwisgoedd gorau gan y Maer Terry Christopher. Y daith elusennol hon oedd yn lansio 'Beictown' – diwrnod o ddathlu beicio a drefnwyd gan Drefynwy Beic-Gyfeillgar.

Atgyweirio a Diogelwch Beiciau

Fel rhan o'r digwyddiad, ariannodd Cyngor Tref Trefynwy wasanaeth trwsio symudol (Dr Bike) o Hyfforddiant Beicio Cymru gan archwilio a thrwsio 58 o feiciau ar gyfer trigolion lleol.

Diolch i Heddlu Gwent, cafodd 30 beic eu diogelu rhag lladron trwy ddefnyddio'r marciwr fforensig 'SmartWater'.

Cyfranogwyr

quoteUpWedi'i greu gyda Braslun.

We really embraced cycling during lockdown but the bike was second hand and very squeaky. Dr Bike sorted the squeak, sorted a buckled wheel and gave the bike a general overhaul. It was beyond my skills so I really appreciated having the experts on hand to help. We then spoke with Gwent Police and registered the bike to help against theft.

 

quoteDownWedi'i greu gyda Braslun.

Cysylltwch â Ni

Eisiau Cymryd Rhan?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.