Trefynwy Beic-Gyfeillgar

Mae Trefynwy Beic-Gyfeillgar yn credu y gall pawb ddarganfod llawenydd pŵer y pedal - p’un a ydych yn 6 neu’n 60 oed, yn rasio ar feic ffordd neu’n mwynhau bod yn deithiwr yng nghysur trisio. Rydym yma i annog Trefynwy i ddod yn dref iachach a gwyrddach drwy gofleidio pob cyfle i feicio. 

Teithio Llesol Cyngor

The aim of the Active Travel Group is to reduce the over reliance on personal motor vehicles.

Beictown

Once a year, we celebrate pedal power by organising an event in Monmouth for cyclists of all ages.

Seilwaith Beicio

Galluogi beicio i fod yn ddewis cyntaf ar gyfer siwrneiau byr.

Clwb Beicio Trefynwy

Gweithgareddau ar gyfer pob oedran a gallu o reidio llwybr teulu-gyfeillgar i feicio mynydd a ffordd.