Beictown

Dathlu pŵer pedal yn Nhrefynwy

Beictown 2021

Ers dechrau'r pandemig rydym wedi gweld diddordeb o’r newydd mewn beicio – gyda mwy o bobl yn cymudo i'r gwaith, yr ysgol ac i siopa.

Er mwyn annog mwy o bobl i feicio, cynhaliodd Beic-Gyfeillgar ddigwyddiad llwyddiannus iawn yn Nhrefynwy ddydd Sul 27 Mehefin.

Hoffem ddiolch i Rachel Lilly am ganiatáu inni ddefnyddio ei ffotograffau hyfryd.

Taith Feicio Fintej

Ddydd Sul 27 teithiodd grŵp o feicwyr hapus ar hyd stryd fawr Trefynwy i gymeradwyaeth y cyhoedd.
Roedd yr Honeysuckle Vintage Ride yn olygfa wirioneddol wych, gyda phob math o feiciau a gwisgoedd fintej. Wedi’r cyfan - chewch chi ddim cyfle bob dydd i wisgo eich clôs pen-glin brethyn neu gyfuniad o ffrog a band pen o’r 50au.
Rhoddwyd y gwobrau i’r gwisgoedd gorau gan y Maer Terry Christopher. Y daith elusennol hon oedd yn lansio 'Beictown' – diwrnod o ddathlu beicio a drefnwyd gan Drefynwy Beic-Gyfeillgar.

Atgyweirio a Diogelwch Beiciau

Fel rhan o'r digwyddiad, ariannodd Cyngor Tref Trefynwy wasanaeth trwsio symudol (Dr Bike) o Hyfforddiant Beicio Cymru gan archwilio a thrwsio 58 o feiciau ar gyfer trigolion lleol.

Diolch i Heddlu Gwent, cafodd 30 beic eu diogelu rhag lladron trwy ddefnyddio'r marciwr fforensig 'SmartWater'.

Cyfranogwyr

quoteUpWedi'i greu gyda Braslun.

Roeddem wir wedi croesawu beicio yn ystod y cyfnod clo ond roedd y beic yn ail law ac yn wichlyd iawn. Fe wnaeth Dr Bike gael gwared ar y gwichian, trwsio olwyn wedi’i phlygu ac ailwampio’r beic yn gyffredinol. Roedd y tu hwnt i'm sgiliau felly roeddwn i wir yn gwerthfawrogi cael yr arbenigwyr wrth law i helpu. Yna siaradom â Heddlu Gwent a chofrestru'r beic i helpu yn erbyn lladrad.

 

quoteDownWedi'i greu gyda Braslun.

Cysylltwch â Ni

Eisiau Cymryd Rhan?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.