Beictown

Dathlu pŵer pedal yn Nhrefynwy

Mae Beictown yn ôl!

Paratowch ar gyfer diwrnod o ddathlu beicio

Ymunwch â ni i ddarganfod popeth beicio sydd gan Drefynwy i'w gynnig.

Mae baps porc blasus, cwrw go iawn a hufen iâ yn aros amdanoch chi. Ac os oes gennych le o hyd ar ôl hynny i gyd — rhowch gynnig ar y beic smwddi!

Gwisgwch i greu argraff ar y Taith Fintej Honeysuckle — tocynnau ar gael yn Honeysuckle Wood (Stryd yr Eglwys) ac Eventbrite. Dewch â'r beic hwnnw sydd yn y sied yn casglu llwch. Bydd Gweithdy Beicio Caerdydd yn cynnig gwasanaeth gwirio a thrwsio AM DDIM.

Y Lein-yp: Taith Fintej Honeysuckle, Gweithdy Beiciau Caerdydd, Launch Bikes, ACE Bicycles, Quest 88, thesmoothiebikecompany, Cycling Without Age Monmouthshire, Clwb Beicio Trefynwy, Wye Weight, Pigsonaspit.

 

 

 

Taith Fintej Honeysuckle Wood

Taith Fintej Honeysuckle Wood Taith bedlo ysgafn, hynod chwaethus drwy'r dref a chaeau Vauxhall - tocynnau ar gael nawr o Eventbrite ac ar y diwrnod.

Mae’n amhosib gwisgo dros ben llestri — rydym yn annog pob math o ddillad brethyn, dici-bôs a gwisgoedd fintej hardd. Bydd yr holl elw yn mynd i'r Teenage Cancer Trust.

Gwobrau: Bydd gwobrau ar gyfer y wisg orau (oedolion/plentyn) a'r beic gorau a bydd pawb sy'n cystadlu yn derbyn taleb siop feiciau AM DDIM ar y diwrnod gan ACE Monmouth.

Welwn ni chi yno yn llawn brwdfrydedd!

Diogelwch a Thrwsio Beiciau AM DDIM

Fel rhan o'r digwyddiad, mae ACE Monmouth wedi gwahodd gwasanaeth mecaneg symudol (a elwir hefyd yn Dr Bike) o weithdy Beicio Caerdydd.

Byddant yn cynnig gwasanaeth gwirio a thrwsio sylfaenol. Dewch â'ch beic (beiciau) i lawr a chofrestru yn stondin ACE.

Bydd Heddlu Gwent unwaith eto yn cynnig amddiffyn beiciau rhag lladrad drwy ddefnyddio’r marciwr fforensig 'Smartwater'.

Cyfranogwyr

Monmouth Town Council Logo

Digwyddiad ACE mewn partneriaeth / wedi'i ariannu gan Gyngor Tref Trefynwy

Gwyliwch Y Fideo O Beictown 2021

Play Video about Beictown video
quoteUpWedi'i greu gyda Braslun.

Roeddem wir wedi croesawu beicio yn ystod y cyfnod clo ond roedd y beic yn ail law ac yn wichlyd iawn. Fe wnaeth Dr Bike gael gwared ar y gwichian, trwsio olwyn wedi’i phlygu ac ailwampio’r beic yn gyffredinol. Roedd y tu hwnt i'm sgiliau felly roeddwn i wir yn gwerthfawrogi cael yr arbenigwyr wrth law i helpu. Yna siaradom â Heddlu Gwent a chofrestru'r beic i helpu yn erbyn lladrad.

 

quoteDownWedi'i greu gyda Braslun.

Cysylltwch â Ni

Eisiau Cymryd Rhan?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.