Clwb Beicio Trefynwy

Gweithgareddau beic ar gyfer pob oedran a gallu

Monmouth Cycling Club Logo

Clwb Beicio Trefynwy

Wedi'i sefydlu yn 2020, daeth Clwb Beicio Trefynwy yn gysylltiedig â Beicio Prydainyn ddiweddar. Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau ar gyfer pob oedran a gallu, o reidio llwybr teulu-gyfeillgar i feicio mynydd a ffordd.

British Cycling Logo

Sesiynau Cydbwysedd Beicio

Mae Clwb Beicio Trefynwy yn cynnig Cwrs Cydbwysedd Beicio’r Haf ar gyfer dechreuwyr a chanolradd, 2-4 oed. Mae'r gost YN RHAD AC AM DDIM i aelodau'r clwb (aelodaeth teulu yw £20 y flwyddyn, £5 i’r rhai nad ydyn nhw'n aelodau).

Mae CHWE sesiwn 45 munud ac mae angen goruchwyliaeth rhieni. Mae'r sesiynau ar fore Sadwrn yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy gan ddechrau ar 5 Mehefin 2021. Mae'r rhain yn sesiynau hyblyg ac addasadwy ar gyfer cyfranogi ar bob lefel. I ddarganfod mwy cliciwch ar logo Facebook isod.

family friendly bike ride

Reidiau Teulu-Gyfeillgar

Reidiau llwybr penwythnos 3-4 awr ar gyfer pob gallu yn Nhrefynwy ac o gwmpas. 

Dewch yn Aelod

Gwiriwch Ni

Ymwelwch â’n tudalen FaceBook a gwelwch lle bu’n haelodau a’r dyddiadau a’r teithiau yn y dyfodol

Dolenni Defnyddiol

Eisiau Mwy o Wybodaeth?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.