Blue tit in nest box

Titw Tomos Las yn Dechrau Nythu

Rydym yn falch iawn o weld bod titw tomos las wedi dechrau nythu yn ein blwch nythu â chamera. Byddwn yn aros nes ein bod yn siŵr bod cywion yn y nyth cyn ceisio tynnu lluniau fideo. Yn nodweddiadol bydd gan y titw tomos las 3-4 o gywion a fydd am gael eu bwydo'n aml!

Mae camera yn y blwch nythu i'n galluogi i gael cipolwg ar yr adar a'r cywion sy'n nythu. Byddwn yn gosod y fideo ar y wefan hon ac ar ein tudalen Facebook.

cyWelsh