Cyflwyno Gŵyl Hinsawdd y Dyfodol Trefynwy

Rydym yn trefnu wythnos o weithdai, gweithgareddau, sgyrsiau, arddangosfeydd a digwyddiadau rhwng 20 a 26 Medi 2021. Bydd yr wythnos yn gorffen gyda phenwythnos o ddigwyddiadau, perfformiadau a stondinau mewn gwahanol leoliadau ledled Trefynwy.

Bydd yr ŵyl yn canolbwyntio ar faterion gwyrdd fel gwastraff, dillad a siopa, ynni, teithio a thrafnidiaeth, bwyd a mannau gwyrdd.

Paham dylech chi fod â diddordeb?

  • Mae’r Ŵyl yn RHAD AC AM DDIM i gymryd rhan ynddi ac yn RHAD AC AM DDIM i arddangos.
  • Byddwn yn canolbwyntio ar Fentrau Gwyrdd yn y gweithle.
  • Rydym yn cynnig hysbysebu gwerthfawr yn rhad ac am ddim i fusnesau sy’n gymwys.

Gofod yn y Babell Fawr

Archebwch le yn ein pabell fawr a hyrwyddwch y cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu i'ch cleientiaid, gan eu hannog i leihau allyriadau a chefnogi ynni gwyrdd.

Eich Gofod Eich Hun

Archebwch le mewn lleoliad i redeg eich gweithdy / digwyddiad eich hun i gefnogi'r uchod a hyrwyddo'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau amgylchedd-gyfeillgar eich hun.

Beth fyddwn ni’n gwneud i helpu?

  • Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’ch cwmni a’ch cynhyrchion perthnasol yn ddi-dâl yn ein rhaglen.
  • Byddwn yn helpu siopau lleol i gyflenwi ac arddangos ystod o nwyddau cynaliadwy lleol ac fe fyddwn yn eu hyrwyddo yn ddi-dâl yn ein gŵyl/rhaglen.
  • Bydd Busnesau Di-blastig yn cael eu marcio ar fap lleol, ac anogir cwsmeriaid i gofnodi eu hymweliadau â chi: darganfyddwch sut y bydd eu hunluniau'n cael eu defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Byddwn yn darparu lluniau am ddim o'ch adeilad i chi ar ffurf ffilm fer, at eich defnydd hyrwyddo eich hun.
  • Cyfarfod rhwydweithio busnes ar-lein wythnosol a chynllun gwobr efydd, arian ac aur i fusnesau sy'n gweithio i wella eu safonau gweithio.

Digwyddiadau Busnes

Oes gennych chi ddiddordeb?

Paham peidio â chymryd rhan?

Yn syml. llenwch y ffurflen isod - beth sydd yna?