Vegetables Bread

Oergell Gymunedol Trefynwy

Ailddosbarthu bwyd maethlon ac atal gwastraff bwyd. Gellir cymryd bwyd am ddim. Rydym yn croesawu cyfraniadau at gostau rhedeg, a hefyd fwyd dros ben y gallwn ei ailddosbarthu. Mae Oergell Gymunedol Trefynwy yn rhan o brosiect Synnwyr Bwyd Trawsnewid Trefynwy Monmouth Community Fridge is part of the Transition Monmouth’s Food Sense project

0
Diwrnodau ers y lansio
0
Tunelli o fwyd heb eu gwastraffu
0
Sawl cilo o fwyd heb ei wastraffu
0
Ymwelwyr y mis hwn

Dewch i Ymweld â Ni

Ar agor 7 Niwrnod yr Wythnos

Gwiriwch Ni

Sut i Ddod o Hyd i Ni