Cymuned

Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y byd i gyd. Efallai y bydd yn ymddangos nad oes llawer y gallwn ei wneud i wyrdroi effeithiau newid yn yr hinsawdd. Ond gallwch chi wneud gwahaniaeth. Pob un ohonom. Peidiwch â'i adael i rywun arall. Mae eich planed eich angen chi!

Beth Allaf i ei Wneud?

Efallai na allech arbed fforest law’r Amazon rhag cael ei distrywio ond mae llawer y gallwch chi ei wneud i leihau allyriadau carbon.

COP26 And You

Here are 16 local or personal actions you can take to combat climate change and support nature

Newidiadau Ffordd o Fyw

Mae angen i chi wneud mwy nag ailgylchu'ch plastig. Darganfyddwch beth yw eich ôl troed carbon ac yna gwnewch newid a fydd yn effeithio'n sylweddol arno.

Cymerwch Ran

GAH yw ond un o'r grwpiau cymunedol sy'n cymryd rhan yn erbyn argyfwng hinsawdd. Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu.