Beth Allaf i ei Wneud?

Ffyrdd i bob un ohonom leihau’n allyriadau carbon

Gwneud Gwahaniaeth

Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y byd i gyd. Efallai y bydd yn ymddangos nad oes llawer y gallwn ei wneud i wyrdroi effeithiau newid yn yr hinsawdd. Ond gallwch chi wneud gwahaniaeth dim ond trwy ofyn y cwestiwn “Beth allaf i ei wneud?”. Pob un ohonom. Peidiwch â'i adael i rywun arall. Mae eich planed eich angen chi!

Newidiadau ffordd o fyw

Mae angen i chi wneud mwy nag ailgylchu'ch plastig. Darganfyddwch beth yw eich ôl troed carbon ac yna gwnewch newid a fydd yn effeithio'n sylweddol arno.

Cymerwch Ran

Mae yna lawer o grwpiau cymunedol lleol sy'n cymryd rhan weithredol mewn lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd ac adfer bioamrywiaeth yn yr amgylchedd.