Digwyddiad Dr Bike yn Llwyddiant

Dywedodd Jennifer Bara, trefnydd y digwyddiad, “Am awyrgylch gwych. Trwsiwyd beic un fenyw a oedd wedi dioddef difrod a achoswyd gan y llifogydd. Roedd hi mor ddiolchgar a hapus ei bod hi nawr yn gallu reidio i'r dre i siopa fel yr arferai. Dyma'n union yw hanfod Trefynwy Beic-Gyfeillgar. Annog a galluogi beicio. Mae pawb yn haeddu teimlo'n ddiogel a chyfforddus yn beicio o'r lle maen nhw'n byw i'r ysgol, i’r gwaith, i fynd i siopa neu'n syml am y llawenydd llwyr o fod ar gefn beic. Mae yna ffordd bell i fynd o ran seilwaith ac addysg i wneud ein tref yn wirioneddol gyfeillgar i feiciau, dyma un yn unig o sawl prosiect rydym ni'n gweithio arnynt.”

cyWelsh