earth day FI

Diwrnod y Ddaear 2021

Dechreuwyd Diwrnod y Ddaear ym 1970 gan EarthDay.org a'i genhadaeth yw arallgyfeirio, addysgu ac actifadu'r mudiad amgylcheddol ledled y byd. Maent yn credu bod angen newid trawsnewidiol ar ein byd y gellir ei yrru gan bŵer unigolion. EarthDay.org gweithio gyda mwy na 75,000 o bartneriaid mewn dros 190 o wledydd i yrru gweithredu cadarnhaol dros ein planed.

Mae llawer o ddigwyddiadau amgylcheddol pwysig wedi digwydd ar Ddiwrnod y Ddaear ers 1970, gan gynnwys llofnodi Cytundeb Paris yn ddiweddar, wrth i Ddiwrnod y Ddaear barhau i fod yn ddiwrnod pwysig ac unedig bob blwyddyn. Yn 2021 y thema yw Adfer Ein Daear i'n hatgoffa o'r niwed rydym wedi'i achosi ac o'r cyfleoedd sydd o'n blaenau.

Fe wnaethon ni ddewis Diwrnod y Ddaear (22 Ebrill 2021) i lansio gwefan Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd Trefynwy i ddangos bod angen Daear iach ar bob un ohonom i gefnogi ein swyddi, ein bywoliaeth, ein hiechyd a goroesi, a’n hapusrwydd. Nid yw planed iach yn opsiwn - mae'n anghenraid.

cyWelsh