Ein Cymdogion Bywyd Gwyllt

Mae camerâu natur yn dangos yr anifeiliaid sy’n byw yn ein plith

Prosiect Pwy Sy'n Byw Gyda Ni

Ein Mannau Gwyrdd wedi derbyn grant gan Bartneriaeth Natur Leol Sir Fynwy a Chasnewydd. Yr amcan yw gwella bioamrywiaeth yr adar a'r bywyd gwyllt sy'n byw yn ein plith. Felly rydym ni'n bwriadu cyflawni hyn trwy gynnwys y gymuned wrth ffilmio adar yn nythu. Bydd y fideo a gafwyd yn cael ei bostio ar y dudalen we hon fel y gall trigolion lleol fwynhau gweld bywyd gwyllt yn agos. 

Adar a Bywyd Gwyllt Lleol

Nod y prosiect ‘Pwy Sy’n Byw Gyda Ni’ yw tynnu lluniau o adar sy’n nythu a bywyd gwyllt lleol. Cyflawnir hyn gyda blychau nythu arbennig a chamerâu synhwyrydd symud. Rydym wedi dewis gerddi a mannau gwyrdd yn Nhrefynwy a'r cyffiniau fel y gallwn gofnodi'r bywyd gwyllt sy'n byw yn ein plith.

Yn y modd hwn rydym yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt lleol a ffyrdd y gall pobl gael mynediad at natur i annog cyfranogiad mewn cadwraeth.

Video from Wildlife Cameras

Check out more videos on our YouTube channel

Gwybodaeth am Adar a Bywyd Gwyllt

Mae ein grŵp Mannau Gwyrdd wedi ymrwymo i gynyddu bioamrywiaeth yn Nhrefynwy a'r cyffiniau. Bywyd Gwyllt. Mae effaith newid yn yr hinsawdd wedi bod yn ddinistriol i fywyd gwyllt lleol ac rydym yn ceisio annog y gymuned i weithredu i amddiffyn ac annog bywyd gwyllt lleol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ffynonellau hyn:

Gwybodaeth am Adar a Bywyd Gwyllt

Mae ein grŵp Mannau Gwyrdd wedi ymrwymo i gynyddu bioamrywiaeth yn Nhrefynwy a'r cyffiniau. Bywyd Gwyllt. Mae effaith newid yn yr hinsawdd wedi bod yn ddinistriol i fywyd gwyllt lleol ac rydym yn ceisio annog y gymuned i weithredu i amddiffyn ac annog bywyd gwyllt lleol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ffynonellau hyn: