Gŵyl Dyfodol Hinsawdd

Trefynwy, 20-26 Medi 2021

Roedd Gŵyl Dyfodol Hinsawdd gyntaf Trefynwy - yr Ŵyl am ddim ar newid hinsawdd - yn cynnig popeth.  Gan fynd i’r afael ag un o faterion llosg y dydd, yr Argyfwng Hinsawdd, roedd yr Ŵyl yn cynnwys 99 o ddigwyddiadau dros saith diwrnod - trafodaethau, cyflwyniadau gan siaradwyr ysbrydoledig, ffilmiau a thrafodaethau i ysgogi’r meddwl, gweithgareddau i blant, ffyrdd o amddiffyn yr amgylchedd naturiol yr ydym i gyd yn dibynnu arno, ffyrdd o weithio gyda natur a chyfathrebu â hi (a gyda ni ein hunain), ffyrdd y gallwn sicrhau cyflenwad bwyd cynaliadwy, trwsio, ailgylchu ac uwchgylchu, ffyrdd i hybu ein lles.

Adeiladu ar y Llwyddiant

Rydym eisoes wedi dechrau cynllunio ar gyfer yr ŵyl nesaf. Mae'r byd yn wynebu Argyfwng Hinsawdd a rhaid i bob un ohonom wneud yr hyn a allwn i leihau ein hôl troed carbon. 

Rydym yn chwilio am fwy o drigolion Trefynwy i wirfoddoli a'n helpu i drefnu'r ŵyl nesaf. Os ydych chi am gymryd rhan, hyd yn oed mewn capasiti cyfyngedig, llenwch y ffurflen isod. 

Climate Future Festival 2021

Rhagor o wybodaeth am yr Ŵyl Dyfodol Hinsawdd lwyddiannus gyntaf ym mis Medi 2021

Adnoddau

Templedi a dolenni i adnoddau ar gyfer marchnata ar gyfer aelodau Pwyllgor Gŵyl Dyfodol Hinsawdd (diogelir gan gyfrinair)

Cymerwch ran

Os ydych chi am gymryd rhan yn y gwaith o drefnu'r Ŵyl Dyfodol Hinsawdd nesaf, llenwch y ffurflen isod