Caffi Trwsio Trefynwy

Trwsio eitemau cartref yn rhad ac am ddim i osgoi gwastraff

Caffi Trwsio

Mae Caffis Trwsio yn tueddu i fod yn ddigwyddiadau misol lle mae gwirfoddolwyr yn trwsio eitemau cartref yn rhad ac am ddim er mwyn lleihau gwastraff, dysgu sgiliau a dod â'r gymuned ynghyd - trwsio eitemau fel tostwyr, tegelli, sugnwyr llwch, jîns, bagiau, crysau, teganau, addurniadau a beiciau. 

Mae Caffi Trwsio Trefynwy yn un o 50 yng Nghymru sy'n gweithredu o dan ymbarél Caffi Trwsio Cymru. Yn anffodus cafodd ein digwyddiad cyntaf ym mis Chwefror 2020 ei ganslo oherwydd y llifogydd a darodd Trefynwy, roedd yr ail yn llwyddiant mawr, ac yna fe darodd Covid-19. 

Rydym ni'n gobeithio ailddechrau digwyddiadau misol cyn gynted â phosib - a hefyd i gael cartref parhaol yng Nghanolfan Gymunedol Bridges fel rhan o fenter Llywodraeth Cymru ar yr Economi Gylchol a gweithio ochr yn ochr â Llyfrgell Pethau ac Oergell Gymunedol Trefynwy.

Beth mae pobl yn ei ddweud

Rwy'n gobeithio bod yna bobl allan yna yn dal i ystyried yr opsiwn trwsio yn hytrach na'r daith i safleoedd tirlenwi. Byddai gennyf ddiddordeb mewn helpu i drwsio ac os na allaf, ailgylchu nwyddau trydanol yn hytrach na'u taflu. Rwy'n gwybod ei bod bob amser yn demtasiwn uwchraddio â phethau newydd yn hytrach na chadw pethau i fynd, ond gall fod yn foddhaol iawn rhoi bywyd arall i bethau.
Gerry Ashton
Helo, rydw i'n edrych i gasglu gliniaduron sydd wedi torri, yn hen neu fel arall yn ddiangen. Rwy'n trwsio, ailddefnyddio ac adnewyddu'r hyn y gallaf. Unrhyw beth sydd ar ôl na allaf ei ddefnyddio, rwy'n ei drosglwyddo i ffrind, sy'n mynd gam ymhellach na mi ac yn adennill y metelau a'r deunyddiau crai o fyrddau cylched a sglodion.
Richard McKenney
Byddaf yno gyda lamp llawr arall eto! Diolch am drwsio'r un olaf 😃 ❤
Vivien Mitchell
Rwy'n edrych ymlaen at rai heriau newydd fel trwsiwr.
Richard Cotterill

Dewch i'r un nesaf

Dyddiad

Dechreuon ni ym mis Chwefror 2020 gyda'r bwriad o gynnal digwyddiad Caffi Trwsio ar y trydydd dydd Sul bob mis. Rydym yn edrych ymlaen at ailddechrau gwasanaeth arferol cyn gynted ag y bydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu.