Caffi Trwsio Trefynwy

Trwsio eitemau cartref yn rhad ac am ddim i osgoi gwastraff

Caffi Trwsio

Mae Caffis Trwsio yn tueddu i fod yn ddigwyddiadau misol lle mae gwirfoddolwyr yn trwsio eitemau cartref yn rhad ac am ddim er mwyn lleihau gwastraff, dysgu sgiliau a dod â'r gymuned ynghyd - trwsio eitemau fel tostwyr, tegelli, sugnwyr llwch, jîns, bagiau, crysau, teganau, addurniadau a beiciau. 

Mae Caffi Trwsio Trefynwy yn un o 50 yng Nghymru sy'n gweithredu o dan ymbarél Caffi Trwsio Cymru. Yn anffodus cafodd ein digwyddiad cyntaf ym mis Chwefror 2020 ei ganslo oherwydd y llifogydd a darodd Trefynwy, roedd yr ail yn llwyddiant mawr, ac yna fe darodd Covid-19. 

We are delighted to announce that the Repair Cafe has restarted and is being held regularly at Rockfield Community Centre. The Repair Cafe is part of the Welsh Government initiative on the Economi Gylchol and working alongside a Library of Things and the Oergell Gymunedol Trefynwy.

Beth mae pobl yn ei ddweud

Rwy'n gobeithio bod yna bobl allan yna yn dal i ystyried yr opsiwn trwsio yn hytrach na'r daith i safleoedd tirlenwi. Byddai gennyf ddiddordeb mewn helpu i drwsio ac os na allaf, ailgylchu nwyddau trydanol yn hytrach na'u taflu. Rwy'n gwybod ei bod bob amser yn demtasiwn uwchraddio â phethau newydd yn hytrach na chadw pethau i fynd, ond gall fod yn foddhaol iawn rhoi bywyd arall i bethau.
Gerry Ashton
Helo, rydw i'n edrych i gasglu gliniaduron sydd wedi torri, yn hen neu fel arall yn ddiangen. Rwy'n trwsio, ailddefnyddio ac adnewyddu'r hyn y gallaf. Unrhyw beth sydd ar ôl na allaf ei ddefnyddio, rwy'n ei drosglwyddo i ffrind, sy'n mynd gam ymhellach na mi ac yn adennill y metelau a'r deunyddiau crai o fyrddau cylched a sglodion.
Richard McKenney
Byddaf yno gyda lamp llawr arall eto! Diolch am drwsio'r un olaf 😃 ❤
Vivien Mitchell
Rwy'n edrych ymlaen at rai heriau newydd fel trwsiwr.
Richard Cotterill

Dewch i'r un nesaf

Repair cafe fan
Bring along items that need repair and our skilled volunteers will attempt to repair it.
19 June 2022
 
    
14:00pm - 16:00pm
St James Community Hall
Wyesham Avenue
Monmouth, NP25 3JZ