blue tit nesting

Prosiect ‘Pwy Sy’n Byw Gyda Ni’ yn Dechrau

Our Green Spaces has been awarded a grant from Monmouthshire and Newport Local Nature Partnership to help nature flourish in our own gardens. What better way to help nature flourish than by involving the community in filming birds nesting.

Nod y prosiect ‘Pwy Sy’n Byw Gyda Ni’ yw tynnu lluniau o adar sy’n nythu a bywyd gwyllt lleol gan ddefnyddio camerâu arbennig sy’n sensitif i symudiadau. Rydym wedi dewis gerddi a mannau gwyrdd yn Nhrefynwy a'r cyffiniau fel y gallwn dynnu lluniau o'r bywyd gwyllt sy'n byw yn ein plith.

cyWelsh